Wednesday Nov 23, 2022

בטחון הפנים תחת בן גביר- פאנל פרשנים על השלכות המינוי הצפוי 23/11/22

לוסי אהריש מובילה פאנל בהשתתפות אסף חפץ, לשעבר מפכ״ל המשטרה, סגן ניצב במיל׳ מנשה נחום והיועץ האסטרטגי, ליאור חורב. איך תראה המשטרה תחת השר המיועד: מה יהיה המעמד של רשויות אכיפת החוק, מה יהיו היעדים ותכניות העבודה והאם יישתנו הוראות הפתיחה באש?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822