Monday Nov 21, 2022

ההתגברות היא מפלתו של הנבל - גדי סוקניק ועו”ד אביגדור פלדמן מונים את הסכנות שבפסקת ההתגברות 21/11/22

עו"ד אביגדור פלדמן מתארח לשיחה עם גדי סוקניק לדבר על הסכנות הטמונות בפסקת ההתגברות. בראיון מסביר הפקרליט הותיק את החשש לזכויות המיעוטים, הסכנות הצפויות בזירה הבינלאומית וגם באיזה תנאים לדעתו ההתגברות היא לא פסולה?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822