Wednesday Sep 28, 2022

המהדורה המרכזית עם טל שניידר 28/09/22: הקמפיינים במערכת הבחירות, קולות הצעירים ודרמות באירופה

הערב במהדורה: רני בלייר ויונתן גת על האפקטיביות של קמפיין בחירות וכיצד הקמפיין משקף את התרבות. קוסטה בלאק ואריה הספרי על דפוסי ההצבעה של צעירים בבחירות ותופעת הדר מוכתר. יאיר נבות בעדכון על מלחמת רוסיה אוקראינה ופרשנות על ניצחון הימין הקיצוני בבחירות באיטליה.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822