Wednesday Nov 10, 2021

המהדורה המרכזית עם לוסי אהריש 10/11/2021: עליות המחירים, עיריית חיפה, קורונה ומשבר האקלים

הערב במהדורה: ישראל פריי שלנו, מנכ"ל "צדק פיננסי" הראל פרימק ויועץ התקשורת איציק אלרוב ידונו על יוקר המחייה וגזירת המעונות, ד"ר ארז גרטי ידווח על מצב הקורונה ומה המשמעות של ההקלות החדשות, העיתונאי אבנר הופשטיין יגיב על הראיון אתמול עם מוטי גילת וימשיך בדיון על ראשת העיר חיפה עינת רותם-קליש והתנהלות העירייה, ואיתמר וייצמן שותף ומנהל תחום אקלים בקרן הון סיכון "פירסט טיים" המתמחה בפתרונות אקלימים ידבר איתנו על משבר האקלים והאם היו התפתחויות בעקבות הוועידה בגלזגו

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822