Wednesday Nov 17, 2021

המהדורה המרכזית עם לוסי אהריש 17/11/21: פלסטינים מצולמים בלילה, הקמפיין נגד ”אפרת” ומאהל מחאת הדיור ביפו

הערב במהדורה: פרידה נג'אר אם חד-הורית שהקימה מאהל מחאה ביפו כנגד מצוקת הדיור, יו"ר הנהלת "מרצ" אורי זכי ועו"ד גונן בן-יצחק ידברו על התיעוד ש"בצלם" פרסמו של חיילים מצלמים ילדים פלסטינים באמצע הלילה, מנכ"לית תנועת "כולן" ברכה ברד והפעילה החברתית חגית מוריה-גיבור ידברו על הקמפיין של אגודת "אפרת" נגד הפלות, וראש תכנית שינוי כיוון ד"ר דב חנין והפעילה לצדק אקלימי יערה פרץ ידונו בוועידת האקלים בגלזגו שהסתיימה והאם ישנם הישגים

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822