Sunday Nov 21, 2021

המהדורה המרכזית עם לוסי אהריש 21/11/21: צה”ל בשטחים, תפקוד הממשלה, קורונה והמצב הכלכלי

המהדורה המרכזית של הדמוקרטיוי עם לוסי אהריש

 

הערב במהדורה: האלוף במיל' עמירם לוין יתארח אצלנו היום כדי לדבר על התנהלות צה"ל בשטחים, תפקוד הממשלה, שר הביטחון וכל מה שביניהם, הכלכלנים שלמה מעוז ופרופ' מומי דהן ידברו על מצב הכלכלה בארץ ובעולם ומה לדעתם צפוי לקרות בתקופה הקרובה, פרופ' נדב דוידוביץ' ידבר על הקורונה, האם יחזירו הגבלות ואיך מדינות העולם מתמודדות עם העלייה בתחלואה, וליאור סמוליאנוב ורזין גדיר, נער ונערה שהשתתפו בכנס "בית יגאל אלון" שהפגיש בין 700 בני נוער ערבים ויהודים לשיחות ולדיון על המחלוקת הישראלית, יספרו על הכנס ועל ההתעסקות בנושא

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822