Thursday Mar 17, 2022

המהדורה המרכזית עם לוסי אהריש 16/3/22: ח”כ אחמד טיבי, ח”כ מוסי רז, ישראל פריי, יאיר נבות וטליה הראל

הערב בדמוקרטיוי: המהדורה המרכזית בהנחיית לוסי אהריש. ח"כ אחמד טיבי על הפשיעה בחברה הערבית וגם תגובת הרשימה המשותפת לאישור חוק האזרחות. ח"כ מוסי רז וכתבנו ישראל פריי עם שאר התגובות לאישור חוק האזרחות ושאר ענייני היום בפוליטיקה. יאיר נבות, פרשן מומחה לענייני רוסיה, עם עדכון על המתרחש במלחמה באוקראינה. וטליה הראל-בז'רנו, מנכ"לית 'כנפיים של קרמבו' על פעילות העמותה לחג הפורים.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320