Monday Apr 25, 2022

המהדורה המרכזית עם לוסי אהריש 24/04/22: הר הבית, מציאת פתרון לסכסוך וגם יוזמה ישראלית למען פליטים אוקראינים

המהדורה המרכזית עם לוסי אהריש הערב במהדורה: מה קורה בהר הבית? המפכ"ל לשעבר אסף חפץ והעיתונאי המנוסה אהרל׳ה ברנע על המצב הביטחוני, איך פותרים סכסוך בהשראת הפתרון באירלנד עם האלוף במיל׳ יוסי בידץ, שהיה ראש חטיבת המחקר של אגף המודיעין, יחד עם מיכל רם ושירין ג'באלי על יוזמה חינוכית לפתרון סכסוכים וגם אמיר גיא, איש ההייטק הבכיר, שמפעיל יוזמה לסיוע לפליטים אוקראינים.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822