Sunday May 15, 2022

המהדורה המרכזית עם לוסי אהריש 15/05/22: תחקיר על הארגון שמאחורי ההפגנות נגד הממשלה, מסקנות מלווית שירין אבו עאקלה ועוד

המהדורה המרכזית של דמוקרטTV עם לוסי אהריש: השגריר לשעבר מייקל אורן והמפכ"ל לשעבר אסף חפץ על המשבר הביטחוני וההסברתי בעקבות לווית הכתבת שירין אבו עאקלה, חשיפה של דמוקרטיוי - יתכן וכספי ציבור מוזרמים לארגון שעומד מאחורי ההפגנות נגד הממשלה, כתבתו של רואי מעוז. וגם מי אלה 'השומר החדש'? ח"כ מיכל רוזין על הארגון שזכה לכינוי מיליציה, יחד עם און ריפמן, ממובילי הארגון.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean