Sunday Jun 26, 2022

המהדורה המרכזית עם לוסי אהריש 26/02/22: אלי אבידר, ירון זליכה, טיפולי המרה וגם סערת איסור ההפלות בארה”ב

המהדורה המרכזית עם לוסי אהריש: 
הכנסת סוערת לקראת הבחירות ובקנה מספר הצעות חוק שמרעידות את המדינה - חוק הנאשם, הגבלת כהונה וגם הורדת אחוז החסימה. איתנו באולפן שני שחקנים מעניינים במערכת הקרובה, אלי אבידר וירון זליכה. 

כתבתנו אורלי בויום חושפת לראשונה רב מוכר שמאחורי הקלעים מוביל את טיפולי ההמרה בישראל. הטיפולים השנויים במחלוקת וההשלכות הקשות על המטופלים. 
רם כהן, מנהל 'תיכונט' על התפטרותו מבית הספר והמשבר במערכת החינוך וגם ענת טון אשכנזי על סערת איסור ההפלות בארה"ב.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822