Sunday Jul 17, 2022

המהדורה המרכזית עם לוסי אהריש 17/07/22: הפריימריז מגיע, יחסים עם סעודיה, יוקר המחיה והחום באירופה עם דב חנין

הערב במהדורה: לקראת הבחירות הפנימיות במרצ ובליכוד, ראיונות עם ח"כ מוסי רז ואיוב קרא. חיים קורן, שגריר ישראל במצרים לשעבר, על היחסים וההסכמים עם ערב הסעודית, הדר גיל-עד מ-YNET על יוקר המחייה וחכ"ל דב חנין על גל החום באירופה.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822