Sunday Sep 04, 2022

המהדורה המרכזית עם לוסי אהריש 04/09/22: איחוד העבודה - מרצ? | סיפורו של יוסף סלסמה | איראן והסכם הגרעין

הערב במהדורה: ח"כ רם שפע, יו"ר סיעת העבודה בכנסת, מגיע לאולפן להסביר מדוע בעבודה מתנגדים לאיחוד עם מרצ. ישראל פריי פרשן דמוקרטTV ואמיר השכל שהיה בן הקוראים לאיחוד, ידונו ביתרונות והחסרונות של המהלך. בנצ׳י סלמסה, אחותו של יוסף סלמסה ז״ל, על הצעדים הבאים של מחאת העדה האתיופית. אורלי אזולאי, פרשנית ידיעות אחרונות בוושינגטון, על הסכם הגרעין המתגבש מול האיראנים ועל דרכה העיתונאית המרשימה.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320