Thursday Jul 07, 2022

הני זובידה במשדר מיוחד על יוקר המחייה 07/07/22

פרופ' אבי שמחון, לשעבר יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, עו"ד שחר בן מאיר, מירב ארלוזרוב מ'דה מרקר', ליאור לוי מהתאחדות התעשיינים, ועמית בן צור, מנכ"ל מכון יסודות מתארחים אצל הני זובידה לעשות סדר: הסיבות ליוקר המחייה, עליית הריבית, הדרך להורדת המחירים, קמפיין יוקר המחייה של נתניהו ועוד.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean