Thursday Feb 10, 2022

מהדורת סיכום השבוע עם אמילי עמרוסי 10/2/22: התנהלות המשטרה בפרשת פגסוס, מאבק המתמחים המתחדש ועוד.

הערב במהדורה: ברוך לשם והלל פרטוק, לשעבר דוברים במשטרה, בפאנל עם אמילי עמרוסי על הדרך בה מתמודדת המשטרה עם המשבר. המתמחים חוזרים לרחובות, ד"ר אורי רוזן מארגון המתמחים 'מרשם' באולפן. מחקר חדש ופורץ דרך יאפשר גילוי מוקדם של גרורות סרטניות. וגם על המאבק להכנסת נשים לבתי הדין הרבניים

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320