Wednesday Dec 21, 2022

מחלקים תיקים - לוסי אהריש מארחת את דן מרידור וגונן בן יצחק לדיון לקראת השבעת הממשלה הצפויה 21/12/22

נתניהו צפוי להודיע לנשיא המדינה כי 'עלה בידו' להקים ממשלה. לוסי אהריש יחד עם שר המשפטים לשעבר, דן מרידור, ועו"ד גונן בן יצחק, חבר מערכת דמוקרטTV, בדיון על הממשלה המסתמנת והשלכותיה המשפטיות: בין החוקים הפרסונליים למתקפות על מערכת המשפט והמשמעות של אלו על הדמוקרטיה הישראלית.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822