Tuesday Mar 15, 2022

ספיישל ’חדשנות כלכלית בעולם משתנה’ 15/3/22: ח”כ אפרת רייטן, ד”ר דב חנין, פרופ’ דני גוטווין, יערה מן ועוד

ספיישל 'חדשנות כלכלית בעולם משתנה' בנחיית הני זובידה.

ח"כ אפרת רייטן, יו"ר ועדת העבודה והרווחה ממפלגת העבודה על העלאת שכר המינימום ומהי כלכלת חלטורה.

פאנל בהשתתפות ראש תחום חברה וכלכלה בקרן ברל כצנלסון, יערה מן, פרופ' דני גוטווין מאוניברסיטת חיפה וד"ר מיקי פלד, חוקר בקרן ברל כצנלסון, על רעיון קיצור שעות העבודה, הכנסה אוניברסלית בסיסית וגם על ספר חדש שנקרא "פקראקיאט" המעלה תזות כלכליות עם מחשבה סוציאל דמוקרטית.

ח"כ לשעבר, ד"ר דב חנין מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וד"ר אמציה סמקאי, על איך מייצרים שינויים גדולים בתחומים של תעשיה מתקדמת וסחר חופשי תוך מאבק במשבר האקלים.

**התכנית בשיתוף קרן ברל כצנלסון.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822